Le verbe. Le présent de l'indicatif

Les verbes du premier groupe

Les verbes du II groupe

Les verbes du III groupe

 

Koostas Juri Jufkin

Tartus, 2010

Creative Commons License

Le présent de l'indicatif. Les verbes du II groupe

Õpiobjekt koosneb grammatika tutvustamisest ja erinevatest harjutustest. Harjutused koosnevad uuest sõnavarast (koos hääldusega), ülesandest ning lisaks on toodud ka harjutuses olevate lausete hääldus.


Grammaire

Exercice 1 (1)

Exercice 1 (2)

Le vocabulaire de l'exercice 2

Exercice 2

Le vocabulaire de l'exercice 3

Exercice 3