Выражениe принадлежности в русском языке
Omamise  väljendamise viisid vene keeles

Vene keele võõrkeelena õppimise algtasemel on tähtis ära õppida omamise väljendamise viisid, osata omamist väljendada  mitmesuguste vene keelele omaste grammatika konstruktsioonidega, nagu omastavad asesõnad, omastavad omadussõnad, иметь (omama) ja быть (olema) tegusõnade konstruktsioonidega, genitiivi käände kasutamisega ja teiste vahenditega.

 

Käesolevas õpiobjektis vaadeldakse vene keeles omamise väljendadamise  vahendeid.
Kõigepealt tutvuge grammatikarteeglitega ja seejärel tehke läbi harjutused. Iga harjutuse ees on kasutatutud sõnade loetelu koos häälduse ja eestikeelse vastega.

 

Grammatika

Omastavad asesõnad, omastavad omadussõnad, genitiiv, daativ

Harjutused

Sõnavara, Harjutus 1 (omastavad asesõnad)

Sõnavara, Harjutus 2, Lausete hääldus (genitiiv)

Sõnavara, Harjutus 3, Lausete hääldus (genitiiv)

Sõnavara, Harjutus 4 (genitiiv)

Sõnavara, Harjutus 5, Lausete hääldus (daativ)

Sõnavara, Harjutus 6, Lausete hääldus

Koostas Juri Jufkin.

Tartus, 2010

Creative Commons License